• Anders Minge

Monterer kamera selv

Flere taxi-sjåfører i Stavanger har montert kamera på eget initiativ. De risikerer kjembebot dersom de bruker opptaket selv.