Barn på selvstyr

Streikedagene fylles med fotball, vannkrig og boksen av.