- For mørke tunneler på riksveg 13

Tunneler uten lys utgjør en trafikkrisiko på linje med rasfare, mener fylkespolitikere, som ber vegvesenet følge opp.