• Knekkanden er en truet art.

Hva gjør Klepp for knekkanda?

Og hva gjør din kommune med arten den har fått i oppgave å passe ekstra godt på?