- Glad for aksjonen

— Fra flere hold i Sola kommune ble politiet bedt om å gå inn i narkotikamiljøet. Jeg er derfor glad for denne aksjonen, sier Helen Færøy, SLT-koordinator i Sola kommune.