• SUS styret har tidligere anmodet sykehusledelsen om å gå i dialog med øvrige eiere av tomtegrunn på Våland som kan brukes til sykehusformål. Et av alternativene er tomten som tidligere huset blant annet Stavanger Tekniske Fagskole ( i forgrunnen). Området disponeres i dag blant annet til parkering for sykehusansatte. Jonas Haarr Friestad

SUS vurderer å flytte

— Både modernisering av dagens bygg, utbygging på Våland og eventuell ny lokalisering av Stavanger Universitetssjukehus skal vurderes, men vi er i en tidlig fase, sier Per-Endre Bjørnevik som er styreleder for sykehuset.