• Holdeplassene for busser langs Julie Eges gate er ubrukelige mens rivningsarbeidet av parkeringshuset pågår på denne siden. Tove M. E. Bjørnå

Parkeringshuset er snart borte

Parkeringshuset midt i Sandnes, ved Ruten, er snart lagt fullstendig i grus.