• Torsdag får samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa den siste og heilt avgjerande konsulentrapporten om Ryfast.

Magnhild held Ryfast-rapport hemmeleg

Torsdag får samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa den siste og heilt avgjerande konsulentrapporten om Ryfast.