• F.v. Jon Sivert Andreassen, May Helen Karlsen, Stine Svendsen, Sivert Hellvik Havsø, Joachim Olsen og Jarle Vassvik gleder seg over fortsatt skolegang på Hellvik. Hans E. H. Jacobsen

Hellvik-elever slipperbuss til Lagård

Den nye rådmannen vil kvitte seg med næringssjefen, Dalanerådet og legge ned en avdeling på Lundeåne bo— og servicesenter.Men 8. klassingene på Hellvik kan juble!