• Turstiane på Rennesøy er stengde på grunn av fotråte blant sauene på øya. Ingvild Lygren-Junge

Masseslakt av sau på Rennesøy

Bønder på Rennesøy har i haust slakta opptil 8000 sauer og lam i kampen mot sjukdommen fotråte. Framleis er det sjuke dyr i området, men somme bønder kvir seg for å slakta, fortel Kjell Åge Torsen, leiar i Rennesøy og Mosterøy Sau og Geit.