• Dette var noen av sigarettpakkene Svein Barene fant mellom rullesteiner og tare på turen nordover fra Reve havn. Geir Sveen

Nye funn av sigaretter på strender

Det kommer nå inn meldinger om at sigarettpakkene fra Jærhavet også har strandet på Bore og på Mosterøy, ikke bare på Reve.