• Tor Inge Jøssang

Kripos kommer til Tau

Kripos vil onsdag komme til Tau for å bistå kriminalteknikere på åstedet for brannen 1. pinsedag.