Telefonproblemer hos brannvesenet

Brannvesenets telefonsystem fungerer igjen etter noen timers nedetid tirsdag.