• Styremedlem Oddbjørg Starrfeldt (til venstre) i Avinor ble orientert av lufthavnsjef Leif Anker Lorentzen om terminalutbyggingen og mulige nye gangbroer på Sola torsdag. (Foto: Jonas Haarr Friestad) Jonas Haarr Friestad

Avinor vurderer gangbroer

Styret i Avinor vil se på utbygging av gangbroer i de nye terminalene på Stavanger lufthavn, Sola.