Vedlikehold flyttes fra Aberdeen til Sola

Vedlikeholdsselskapet Heli-One nedlegger den tekniske basen i Aberdeen og flytter virksomheten i Skottland til Stavanger lufthavn, Sola.