• Arnt Olav Klippenberg

Hvorfor heter det ikke Sokndalstrand?

Når Sokndal skrives med k, bør Sogndalstrand skrives med den samme k-en, mener Språkrådet.