Strømmen tilbake i Sirdal

Midt i vinterferien sto trekkene på Ådneram i Sirdal på grunn av feil på en høyspentledning. Mange hytter var også strømløse.