• Knut S. Vindfallet

300 tonn forurenset masse funnet

Arbeid med dobbeltsporet har avdekket store mengder diesel og veiolje i grunnen ved Statoil Norges eiendom på Lurahammaren.