- Tåpelig av helsesjefen

Folk i Stavanger stiller seg undrende til forslaget om innskjerping av røykeloven ved utesteder i Stavanger.