Isen fremdeles utrygg i Stavanger

Vannlommer gjør det fremdeles utrygt å ferdes på isen i Stavanger.