• Som følge av EUs vanndirektiv og den tilhørende norske vannforskriften – er Rogaland fra 2010 inndelt i fire vannområder; Haugalandet, Ryfylke, Jæren og Dalane. Her er Figgjoelva avbildet. Viktor Klippen

Aksjon Jærvassdrag tilpasses vanndirektiv

Innføringen av EUs vanndirektiv i Norge er i full gang. Fra årsskiftet er Rogaland blitt egen vannregion inndelt i fire vannområder. På Jæren vil Aksjon Jærvassdrag bli videreført gjennom ny tiltaksplan.