MDG-profil spretter sjampanjen hvis Rogfast stoppes

Rogfast er bare ett av veiprosjektene som Høyre frykter MDG, SV og Rødt klarer å stoppe. I så fall blir det feiring på Anna Kvam (MDG).

Anna Kvam (MDG) håper Rogfast ikke blir noe av, men innser at prosjektet neppe kan stoppes.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Nikolai Astrup (H), leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, sier til Aftenbladet at det i verste fall blir full stans for Rogfast-prosjektet.

– Selv om det er vedtatt i Stortinget, er det ikke for sent å trekke ut pluggen, sier Astrup (se egen sak).

Les også

Høyre frykter full veistopp i Rogaland

Les også

Derfor er SV mot Rogfast, Ryfast og fire felt til Kristiansand

Les også

Rødt vil opprette NTP-fond med oljepenger

MDG tar kritikk fra Høyre som skryt

Nå svarer Anna Kvam (MDG) på kritikken.

1. kandidaten i Rogaland svarer bekreftende på at hun oppfatter Høyre-utspillet som skryt til Miljøpartiet De Grønne mellom linjene.

– Ja, egentlig. Man kan lese det som nei til kapasitetsøkende veier, eller masse flere milliarder til kollektiv, jernbane og sykkel, mange flere milliarder enn regjeringen greier å prioritere i NTP, sier Kvam, nasjonal talsperson for Grønn Ungdom.

På Høyres-risikoliste står Rogfast og resten av ferjefri E 39, E 39 Lyngdal-Ålgård, E 39 Ålgård-Hove og E 39 Smiene-Harestad.

De to sistnevnte prosjektene fikk også MDG og SVs stemmer i et enstemmig stortingsvedtak om å dra inn 25 milliarder i bompenger til Bypakke Nord-Jæren, blant annet for å finansiere disse to strekningene.

– Hvorfor stemte MDG for Bypakke Nord-Jæren i Stortinget? Selv om det finansierer kollektivtiltak, sykkel og gange, så finansierer det også kapasitetsøkende veiprosjekter?

– Dette er vel pragmatisme. Hvis vi hadde stemt mot bypakkene, ville vi også stemt nei til noen av de beste samferdelsprosjektene som ligger klare om kort tid. Det ville vært synd å stemme ned hele pakken når slike avtaler er resultater av forhandlinger på lokalt og statlig nivå. Primært vil vi jo ikke ha slike kapasitetsøkende veiprosjekter.

– Er det et paradoks at MDG stemmer for slike veistrekninger?

– Jeg synes egentlig ikke det er et så stort paradoks. I politikk må man være pragmatisk, og vi har noen primærstandpunkter som jobber for lokalt og nasjonalt.

– Er det nye toner fra MDG som går med på å kompromisse på klima- og transportpolitikk?

– Det er ikke nye toner. Alle partier må være pragmatiske noen ganger. Vi søker å få de beste løsninger som er mulig fra dag til dag. Samtidig har vi utarbeidet vår egen NTP for å vise primærpolitikken vår, sier Kvam.

Anna Kvam (MDG) avbildet da hun fikk melding om en meningsmåling som ga henne fast stortingsmandat.

Vil skåle hvis Rogfast ryker

I stedet for «kapasitetsøkende veifelt» vil MDG bruke pengene på å styrke bymiljøavtalene, for sånn å styrke kollektivtrafikken, få kollektivprisene ned og komme så langt som overhodet mulig med dobbeltspor til Egersund, øke jernbanebudsjettet til 128 milliarder og heller satse på elektrifisering av ferjer i stedet for Rogfast.

– Mange av prosjektene i NTP er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme, deriblant E 39 Ålgård-Hove. MDG setter av mer penger til vedlikehold og sikring av veier enn Høyre gjør i NTP. Det skal ikke stå på tryggheten, sier Kvam.

– Sjansen er vel liten for å stoppe Rogfast?

– Du har nok rett i at Rogfast-slaget er i ferd med å bli tapt, men vi har vi har prøvd å synliggjøre det i vårt NTP-alternativ for å vise hvordan pengene heller kan prioriteres og si at Rogfast er i strid med klimaforliket på Stortinget. Særlig Høyre har vært med på å vedta at all trafikkøkning til de de store byene skal skje kollektivt, med sykkel eller gange, men Rogfast forutsetter økt personbilbruk. Høyre fører en politikk som konsekvent forbigår klimaforliket, sier Kvam.

– Det er et nokså berømt bilde av Torstein Tvedt Solberg og Geir Pollestad som skåler for klarsignal for Rogfast. Vil du stille opp med et sjampagneglass hvis dere klarer å stoppe Rogfast?

– Ja, det vil jeg. Ikke fordi jeg hater Rogfast dypt eller intenst, men fordi det er så vanvittig mange andre ting det er smartere å bruke milliardbeløp på, sier Kvam.

– Vil MDGs samferdelspolitikk ramme verdiskaping i næringslivet som er avhengig av gode kommunikasjonslinjer?

– Jeg er ikke redd for det, snarere tvert om vil det med vår plan bli færre biler på veiene når folk heller kan ta tog. Jeg tror det er mye viktigere å prioritere å bruke pengene på å ruste opp de veiene vi allerede har, samtidig som vi flytter mest mulig av privattransporten til jernbane, sier stortingskandidaten.

Kvam oppsummerer MDGs alternative Nasjonal transportplan (NTP) slik:

  • Drøyt 447 milliarder til jernbaneformål, 128 milliarder mer enn regjeringens forslag.
  • Øker satsingen på bymiljø/byvekst-avtaler med 46 milliarder. 126 mrd. samlet til store kollektivtransportprosjekter innenfor rammene av bymiljøavtalene.
  • Nesten 381 milliarder til veiformål, 155 mrd. mindre enn regjeringens forslag. Omprioritering fra store veifelt til vedlikehold og sikring.
Publisert: