Univer­sitets­fondet vil gi penger til nytt medisin­studium på UiS

Universitetet i Stavanger (UiS) har lenge ønsket å etablere et eget medisinsk fakultet. Nå ønsker Universitetsfondet å bidra økonomisk.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Det vil være et sterkt argument opp mot regjeringen og Stortinget at regionen har samlet inn midler selv, som utløses hvis regjeringen tar riktig beslutning. Jeg håper og tror at de som kan bidra i regionen ikke lar denne muligheten gå fra seg, sier daglig leder i Universitetsfondet, Atle Simonsen.

Aftenbladet har tidligere skrevet om at Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og 15 andre ordførere signerte et opprop for medisinutdanning i Stavanger.

UiS vil kunne trenge flere titalls millioner kroner i tillegg til statlig finansiering for å starte opp. Universitetsfondet ønsker å samle inn de midlene som trengs og er klar til å bidra selv.

På én betingelse

For at Universitetsfondet skal støtte UiS med penger, stiller de et krav:

– Betingelsen for at vi gir penger til nytt medisinstudium på UiS er at universitetet får gradsrett og et selvstendig studium. Vi vil ikke bidra med regionenes midler for at UiS skal bli en filial av Bergen, sier Simonsen.

Atle Simonsen

Universitetet i Stavanger (UiS) har ambisjoner om å opprette en egen medisinutdanning, med en modell der studenter som har tatt tre år av utdanningen i utlandet kan ta de tre siste årene på UiS.

På sikt ønsker Stavanger å tilby en hel seksårig grad.

80 nye studieplasser

Regjeringen har tildelt 80 nye plasser til medisinstudiet i Norge, fordelt likt mellom de fire universitetene som tilbyr medisinutdanning. 20 av disse plassene ble gitt Bergen høsten 2020.

Disse studieplassene har Universitetet i Bergen (UiB) og Stavanger universitetssjukehus (SUS) inngått en intensjonsavtale om, der SUS får ansvaret for å gjennomføre de siste tre årene av utdanningen.

Bergen og Stavanger er delt i synet på hvordan antall studieplasser ved medisinutdanningene bør økes på best måte. Universitetet i Stavanger ønsker ikke å være en filial av UiB og har vært tydelige på at de ønsker gradsrett og et selvstendig studium.

Simonsen mener at modellen til UiS vil være den mest rimelige måten å øke kapasiteten på.

– Stavanger har et godt samarbeid med primærhelsetjenesten og et teknologimiljø som vil være med på å fornye medisinutdanning i Norge og dermed styrke de øvrige universitetene, sier han.

UiS er forberedt på å ha klar en akkreditert studieplan i løpet av oktober, og har meldt til Kunnskapsdepartementet at de kan starte opp med klinisk medisinutdanning for inntil 70 studenter høsten 2021, om nødvendig basert på en opptrappingsplan.

I dag er det fire universiteter i Norge som tilbyr medisinutdanning;

  • Universitetet i Oslo (UiO)
  • Universitetet i Bergen (UiB)
  • Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitetet i Trondheim (NTNU)
  • Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT).

– Vi har kompetansen på plass i Stavanger. Vi har tilgjengelig areal og infrastruktur på universitetsområdet i tillegg til et helt nytt sykehus som har 20 års erfaring med være praksisplass for medisinstudenter, sier Simonsen.

Et nytt styrevedtak i Helse Stavanger gir derimot håp for regionen. Mandag forrige uke vedtok nemlig styret i Helse Stavanger å inngå en intensjonsavtale med Universitetet i Stavanger om medisinutdanning.

Ønsker flere studenter til Norge

Mer enn 40 prosent av alle norske medisinstudenter tar i dag utdanningen sin i utlandet.

– Et land som Norge bør utdanne flere av sine leger selv. I pandemien har dette blitt ekstra tydelig med tanke på beredskap, sier Simonsen.

Et ekspertutvalg, Grimstadutvalget, mener at en større andel medisinstudenter bør ta utdanningen sin i Norge. Utvalget anbefaler blant annet å bygge videre på samarbeidet mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Stavanger (UiS) om økt satsing på medisinutdanningen i Stavanger.

Publisert: