RØDT NIVÅ: Skolesjef og barnehagesjef svarte på spørsmål

Barnehager og skoler i Stavanger holder stengt onsdag, og går fra torsdag over på rødt nivå. Skolesjef Jørn Pedersen og barnehagesjef Monica Buvig Stenseth i Stavanger svarte på leserne sine spørsmål.

Jørn Pedersen og Monica Buvig Stenseth.
 • Hilde Moi Østbø
  Journalist
iconDenne artikkelen er 194 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Nettmøtet er nå avsluttet. Lurer du på noe om barnehager og skoler på rødt nivå? Scroll nedover nettmøtet og se om du finner svar på det du lurer på.

Her kan du lese mer om hva rødt nivå innebærer.

Nettmøtet er nå avsluttet. Lurer du på noe om barnehager og skoler på rødt nivå? Scroll nedover nettmøtet og se om du finner svar på det du lurer på.

Siste innlegg
 • av Pernille Filippa Pettersen
  DEL
  Takk til alle som har deltatt med spørsmål og engasjement rundt rødt nivå!

  Håper svarene våre har bidratt til klargjøring og utdypning av hva denne bestemmelsen betyr for tilbudet i skolene og barnehagene.

  Vi vil benytte anledningen til å rette en særskilt takk til alle ledere og ansatte som har jobbet på spreng i løpet av dagen i dag for å gjøre alt klart til i morgen, med drift på rødt nivå! Vi er uendelig imponert og takknemlig over innsatsen dere hver dag legger ned til det beste for alle barn og elever i Stavanger!

  Mvh. Jørn og Monica

 • DEL

  Tusen takk for at det tas lokale grep! I vår husholdning med ungdomsskoleelev er begge vi foreldre i risikogrupper som ikke er vaksinerte enda. Både vi foreldre og eleven har hver dag i spesielt det siste følt veldig sterk utrygghet ved at eleven har gått på skolen. Takk for at dere hjelper oss nå!

  En forelder

  Selv takk for at dere bidrar sammen med skolene og barnehagene i den felles dugnaden pandemien er!

  av Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef
 • DEL

  Ser at en del personer i kommentarene her kunne hatt godt av å se en barnehage fra innsiden og ikke bare i garderoben ved henting/levering. De som selv har hatt hjemmekontor med barn kan forestille seg hvordan det kan være å planlegge/tilrettelegge for rødt nivå med 20 barn rundt. Løft blikket og se hvordan så mange ansatte står på pinne for at andre skal få komme seg på jobb resten av året

  Willy

  Hei

  Enig i at de ansatte i barnehage gjør og gjennom hele året har gjort en formidabel innsats til det beste for barna i barnehagene våre.

  av Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef
 • DEL

  Hvorfor kan vi lese på nav sine hjemmesider at når bhg/skole er stengt får man omsorgsdag, men siden det blir kalt planleggingsdag må vi nå bruke ferie eller avspasering?

  B

  Her tror jeg andre kan svare bedre enn meg. Anbefaler å ta spørsmålet opp med arbeidsgiver/HR.

  av Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef
 • DEL

  Blir det innført munnbindbruk på ungdomsskolene slik regjeringen åpner for?

  Ove Iversen

  Munnbind kan brukes utenom selve undervisningen, dersom man har vurdert at det kan være til hjelp i situasjoner der det er vanskelig å overholde avstandskrav (for eksempel i korridorer og inngangspartier). Vi har bedt skolene om å vurdere om dette gjelder deres skoler, og tillate munnbind dersom man vurderer at det kan være til hjelp.

  av Jørn Pedersen, skolesjef
 • DEL

  På Hinna skole skal elevene gå full dag hver annen dag på skolen.

  Lærer, Hinna skole

  Hei! Det er nok forskjeller mellom skolene på dette punktet, men de fleste ungdomsskolene har "turnus" med noe hjemmeskole under rødt nivå.

  av Jørn Pedersen, skolesjef
 • DEL

  Hei. Hvorfor stenger dere ikke ned skoler og barnehager i 2 uker?

  Barnehage ansatt

  Hei

  Vi stenger ikke barnehage og skole helt ned i 2 uker, fordi det svært viktig at barn og unge skal bære minst mulig av belastningen av den pandemien vi er inne i. Barna og elevene våre trenger å få komme i skolen og i barnehagen, og det har dere ansatte gjennom lang tid vist at dere vet og tar på høyeste alvor! Tusen takk for den jobben du og alle andre gjør hver dag for elevene og barna våre!

  av Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef
 • DEL

  Finnes det en samlet oversikt over antall smittet (og i karantene) på de ulike skolene og hvilke trinn det gjelder?

  Hjemmeundervisning

  Stavanger kommune har daglig oppdaterte nyhetsmeldinger om påvist smitte og karantene ved skoler og barnehager. I forbindelse med utviklingen de siste dagene, vil vi nå begynne med en daglig oppsummering av situasjonen. Jeg er imidlertid orientert om at denne oppdateringen er forsinket i dag på grunn av tekniske problemer. Anbefaler deg likevel å gå inn på kommunens nyhetsside og abonnere på oppdateringer: Nyheter | Stavanger kommune

  av Jørn Pedersen, skolesjef
 • DEL

  Bli de kamp i mai

  Arild

  Hvorfor får ikke barnehager og skoler mer enn ein dag til å planlegge alt det her når det er så sykt mye at planlegge og forberede?

  Linda

  Hei Linda,

  Håper dagen i dag ble god og at dere fikk gjort nødvendige forberedelser før morgendagen. Drift i barnehagene og skolene er viktig for samfunnet ellers, og siden vi lenge har vært forberedt på at det kan bli overgang til rødt er det kun lagt inn en dag til forberedelser. Lykke til i morgen og videre i perioden med drift på rødt nivå!

  av Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef
 • DEL

  Det virker som skolen var uforberedt på smitte ved gult nivå. Madlavoll stengte ned pga ett smittetilfelle pga av manglende personale?

  Har dere gjort noen læringer i forhold til hvordan personalet er fordelt og organisert for å være mindre sårbare ved smitte?

  Det virker rart at personalet går på tverrs av kohorter på ett trinn?

  Øyvind

  Skolene har vært godt forberedt, men smitteverntiltakene under gult nivå åpner for noe mer kontakt enn under rødt nivå. En tilleggsproblemstilling for skolene er at ansatte må i ventekarantene til nærkontakter har avlagt negativ test. Dette er ofte kortvarig, men kan skape store utfordringer på enkeltdager.

  av Jørn Pedersen, skolesjef
 • DEL

  Hvorfor får barn til foreldre som ikke har reellt behov tilbud om barnehage på rødt nivå? For eksempel permisjon eller arbeidsledig.

  Billy

  Hei,

  Det er en tydelig føring at barn og unge skal måtte bære minst mulig av belastningen av at vi er i en pandemi. Derfor er det svært viktig at vi sikrer at alle barn i størst mulig grad får komme i barnehagen og på skolen, også når vi nå er på rødt nivå.

  av Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef
 • DEL

  Hei

  Hvordan kan det ha seg at en kan opprettholdetrening blant barn og unge hvor en blander skoler og grupper nå når skolene er på rødt? Burde ikke det kommet klare føringer på dette?

  F.

  Barne- og ungdomsidretten har sine egne føringer, og jeg viser til disse.

  av Jørn Pedersen, skolesjef
 • DEL

  Kunne det vært mulig å innføre rødt nivå uten å stenge? Ser de svarer ikke konkret på spørsmålet om hvorfor det ble ansett nødvendig å stenge. Tar det virkelig en hel arbeidsdag å dele opp i grupper og endre vaktplaner? Virker veldig lite effektivt.

  EnToTre

  Det innebærer ganske mye arbeid å omorganisere arbeidet til det personalet som er på jobb etter rødt nivå. Vår oppfatning er at personalet i skoler og barnehager jobber effektivt med dette.

  av Jørn Pedersen, skolesjef
 • DEL

  Hva vil det si at skolene er på rødt nivå? Skal de fortsette å ha gym eller svømming ? Skal de på skolen imorgen ?

  frustrert

  Elevene skal på skolen fra i morgen, men følg med på beskjeder fra dere skole angående oppmøtetidspunkter og annen informasjon. Kroppsøving i idrettshaller kan fortsette, men gymnastikksaler og svømmehaller kan ikke brukes på grunn av renholdskapasitet. Utegym kan være et godt alternativ!

  av Jørn Pedersen, skolesjef
 • DEL

  Jeg skjønner ikke helt grunnen til hvorfor åpningstidene til barnehagene blir redusert. Da vil jo alle levere i en klynge kl 08 og hente i en klynge rett før 15, for å få arbeidsdagen til å gå opp...

  L

  Hei,

  Begrenset åpningstid er nødvendig for at barnehagegruppe skal være inndel i mindre kohorter, med sine ansatte. Barnehagene legger planer for at hente- og bringesituasjonen skal kunne løses på en forsvarlig og god måte.

  av Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef
 • DEL

  Utdrag fra fhi.no: "Overgang til rødt nivå for enkelte barneskoler og barnehager der det er utfordringer med smitte i skolens nedslagsfelt bør vurderes før overgang til rødt nivå for alle barneskoler og barnehager i kommunen.". Har dette blitt vurdert før Stavanger kommune besluttet at ALLE skoler og barnehager skal på rødt nivå? Tenker da på oss som bor ute i gamle Finnøy og Rennesøy kommune. Mitt inntrykk er at det er lite smitte her ute og at rødt nivå virker i overkant drastisk for våre barnehager og skoler. Det burde kunne gjøres unntak for enkelte bydeler.

  Mor

  Vedtaket fra beredskapsledelsen i Stavanger gjelder hele kommunen, og har ikke gjort unntak for kommunedeler der det ikke er så mye smitte.

  av Jørn Pedersen, skolesjef
 • DEL

  Nå gjentar dere her at dette kun skal vare to uker. Kan vi ha tillitt til at dette ikke blir forlenget?

  EnToTre

  Vedtaket er gjort frem til 30/4, og vi håper det har ønsket effekt. Dersom tiltaket skal videreføres må det være på grunnlag av en helhetlig vurdering av at det er nødvendig ut fra den totale situasjonen på det tidspunktet.

  av Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef
 • DEL

  Tilsvar til skolesjef ang svar på mitt oppfølgingsspørsmål. Det er de færreste av oss som jobber innen samfunnskritiske jobber som kan ha hjemmekontor også. Vi er i den situasjonen spesielt innen kommunal- og spesialisthelsetjenesten at bemanningen er på bristepunktet som det er og vi er mange som enten har vært i isolasjon og/eller nærkontaktkarantene, som medfører enda mer arbeidsbelastning på de som er igjen på jobb. Skal den situasjonen forverres ytterligere av at friske "hender" holdes hjemme pga manglende tilbud? Spesielt der begge foreldre jobber samfunnskritisk?

  Gavin Williams

  Ansatte i helsevesenet har stått i en krevende situasjon uten mulighet for hjemmekontor, og det er lett gjenkjennelig fra skolehold. Planleggingsdagen i dag er for å sikre at vi fortsatt kan ha skoler og barnehager som er åpne på en forutsigbar måte for foreldrene også innen den nærmeste tida.

  av Jørn Pedersen, skolesjef
 • DEL

  Til dere som lurer på det med planleggingsdagen i barnehage:

  I dag har vi hatt masse å gjøre. Å gå fra gult til rødt nivå er noe vi er forberedt på, men mye må gjøres for at barna skal få en noenlunde like fin hverdag som vanlig. Fordeling av korhorter, fordeling av leker inne og ute, gjøre klar sperringer, sende ut info til foreldre, svare på spørsmål fra foreldre... Dette trenger man tid til. Dette går ikke når barna er i barnehagen. Vi skulle virkelig ønske at vi slapp dette og at vi bare kan ha en normal hverdag, men regler er regler. Vi gjør dette for barnas og deres beste :)

  Meg

  Hei,

  Tusen takk til deg og alle andre som hver dag gjør en fantastisk jobb for barna i stavangerbarnehagen!

  av Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef
 • DEL

  Kommer det fortsatt til å være studenter i barnehager fremover?

  Sophie

  Hei,

  Veilederen sier at studenter og elever i praksis fortsatt kan være i barnehagen på rødt nivå, og at de følger samme rutiner som vikarer.

  av Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef
Publisert:
 1. Korona-viruset
 2. Koronaviruset
 3. Skole
 4. Barnehage