- Ikke prangende, men funksjonell bolig

— Dette er ikke boliger for en bestemt prest eller noe en bestemt prest forlanger, sier førstekonsulent Gunnar Rønnestad i Stavanger Bispedømmeråd. - Dette er boliger for generasjoner av prestefamilier.