Vil ikkje auka sosialhjelpsatsar for Sandnes-barn

Barn mellom 6 og 17 år i Sandnes får rundt 300 kroner mindre enn staten tilrår i sosialhjelp. Sosialsjefen vil ikkje auka satsane.