Frykter for valgdeltakelsen

I fjor var det på Posten, men i år må forhåndsstemmene leveres på rådhuset. Få tror tilbudet i kommunene vil gi like mange forhåndsstemmer som i 1999.