Harde fronter før Forus-utvikling

Styring og kollektive transportløsninger eller frihet og fleksibilitet på næringslivets premisser? Det er hovedmotsetningene i kampen om framtiden på Forus.