Starter bomselskaper for Ryfast og Finnfast

Nå opprettes bompengeselskaper for både Ryfast og Finnfast.