Eventyrlege sildeprisar

Langs heile kysten slåss sildekjøparane om havets sølv. Kiloprisen er i år dobbelt så høg som på same tid i fjor. 99 prosent av silda som blir fanga langs norskekysten går til eksport.