Mer administrasjon enn behandling

Det er flere administratorer enn leger ved norske sykehus. Ved SiRvar det ved forrige årsskifte ansatt 337 leger og 353 iadministrasjonen.