Flere nye områder til oppdrett

Hanne Grete Skien er kommunens saksbehandler når Sandnes skal gi sin uttalelse til Oddsig sin søknad om å utvide oppdrettsvolumet til 36.000 kubikkmeter. Hun har foreløpig ikke fått tid til å se på saken.