Framgangsmåte

Oppskriften kan nok variere noe fra telefon til telefon, men dette er framgangsmåten til Øystein Ellingsen på hans Nokia 3210.