Fikk økt scrapie-erstatning

Eli og John Ytreland på Karmøy vant fram mot staten. De får 200.000 kroner i økt erstatning etter nedslakting av den store sauebesetningen, hvis en fersk dom blir stående.