Bassengleige skaper problem

Like etter møtet i utvalg for levekår i dag, skal privatpraktiserande fysioterapeutar orientera om konsekvensane av at dei må betala bassengleige. Leiga på 300 kroner timen vart vedtatt i samband med budsjettbehandlinga i fjor haust.