Glattå fikk rå litt lenge i Hå

— Vi startet strøbilene tirsdag kveld og kjørte kontinuerlig til onsdag ettermiddag. Jeg regner med at vi har dekket alle hovedveier og sideveier med tilhørende fortauer i kommunen. Driftsleder for vei, vann og avløp i Klepp kommune Georg Apeland var alt annet enn svar skyldig da Aftenbladet ba om en situasjonsrapport fra isete veier på flatjæren i går.