- Bare ikke rør skolene

Fylkesordfører Roald Bergsaker (H) ønsker Stavanger lykke til i jakten på nye oppgaver innen barnevern og rusomsorg. Til tross for at det går på bekostning av fylkeskommunen.