Birgitte Tengs' fetter vil forhandle om erstatning

Forsvarerne til Birgitte Tengs' fetter vil forhandle medStatsadvokaten om erstatning i saken.