Saksøker Sentralsjukehuset

De pårørende til 70-åringen som ble erklært død og plassert på likhuset mens hans han fremdeles levde, varsler nå søksmål mot Sentralsjukehuset i Rogaland.