Politiske krav om estetikk

Politikerne støtter byggeplanene for Hovemarka, men krever større vekt på fin utforming.