- Gassferjer høres interessant ut

Byråkrater og politikere kan nok en gang stå steilt mot hverandre i spørsmålet om gassferjer i Boknafjorden.