Syklister får eget parkeringshus

Det første offentlige sykkelparkeringshuset i Stavanger kommer i løpet av et par år.