Bygger på politihuset

STAVANGER: Skattefuten i Rogaland har behov for mer plass. Fordi en avdeling som hører inn under kemneren i Stavanger kommune, er statliggjort og er lagt til Skattefuten i Rogaland, vil virksomheten øke fra 50 til 77 arbeidsplasser.