- Nå får det være nok

Jostein Zazzera (Frp), leder av kommunalstyret for teknisk drift i Stavanger, varsler politisk kamp mot nye gjenvinningsordninger innen avfallssektoren.