Tre nye felt klare på Smeaheia

Utvalg for byutvikling vedtok i onsdagbebyggelsesplanene for tre delfelt på Smeaheia. Dette gjelder Nedre Bratholen og Bråtet som ligger inn mot Tennisland, og Prestholteigen som ligger ut mot motorveien.