Gyte-ørret får ikke være i fred

Gyteferdig ørret i Mississippibekken på Tasta blir fanget og kastet på land.