Aetat rykker inn på Rosenberg

— Vi satser tungt for å hjelpe, lover fylkes- arbeidssjef Truls Nordahl.