22 millioner mer til rusvern

Regjeringen vil ha en mer rettferdig fordeling av rusvernmillionene i Norge. For Stavanger og Sandnes betyr det henholdsvis 13 og 9 millioner kroner mer neste år.