Storkontroll av tunge kjøretøyer

Statens vegvesen hadde onsdag kontroll av tunge kjøretøyer på E-39 ved Krossmoen. 102 kjøretøyer ble kontrollert, og to av dem ble anmeldt.