«Systemet må endres»

«Thomas» har noen enkle råd til dem som vil få ned kriminaliteten.